Search This Blog

Monday, August 30, 2010

تزریق بوتاکس

تزریق بوتاکس جهت رفع چین و چروک صورت مدتهاست که به صورت روتین در کشورهای پیشرفته مورد تائید قرار گرفته و انجام میشود و اگر توسط پزشک دوره دیده و مجرب انجام شود بسیار موثر است

1 comment:

  1. پیروزی آن نیست که زمین نخوری، پیروزی آن است پس از زمین خوردن برخیزی

    گاندی

    ReplyDelete